Domací testovací sady a přeprava biohazard materialu

Domací testování a přepraní obaly na biohazard material

 Domácí testování

Testování je kategorií, která souvisí s prevencí a efektivní ochranou ,  zejména  pak domácí testování. Na reservy a ohromný potenciál tohoto sektoru upozornila nedávné pandemie Sars covid .

Zejména na pozadí pandemie se ukázalo jak podceněná je kategorie domácího testování.

I přes mediální výzvy se davy zdravých lidí hrnuly do zdravotnických zařízení, aby se nechali otestovat.

Tím sebe i zdravotnický personál vystavili riziku přenosu infekce. Zdravotnický systém začal kolabovat vlivem přetížení, protože není dimenzován na masové testování.

To v druhém kole vedlo k bagatelizaci příznaků u opravu nemocných a k nedostupnosti testovací kapacity pro opravdu nemocné pacienty.

Přitom při aplikaci domácího testování ideálně na úrovni cíleného testování ale i v úrovni monitorování sekundárních příznaků by systém nekolaboval a zdravotní péče by se cíleně dostala tam kde ji je třeba.

Davovou psychózu nelze nijak odsuzovat, naopak se s ní musí velmi dobře kalkulovat při řešení a řízení krizových situací epidemiologického charakteru. Strach a panika  jsou přirozené lidské vlastnosti.

Představme si tyto modelové situace:

Testování na konkrétní parametr jednorázovými testy

Testování  jednorázovými domácími testy. Testuje v domácím prostředí konkrétní indikace. Pozitivní případy by mohli zapadnout do zvláštního režimu karantény a měli by prioritní přistup k péči. Tím by se zamezilo, přetížení systému a zajistila by se péče nemocným a ti zdraví by se nevystavili prostředí se zvýšeným rizikem .

Testování sekundárních příznaků metodami telemedicíny

 Velkým faktorem je strach  a nejistota proto nabídnutí alternativy v podobě elektronického monitoringu prostředky telemedicíny je alternativa jak efektivně zvládnout monitoring velké skupiny lidí a oddělit zdravé jedince od nemocných, zamezit přetížení systému ale zároveň zdravotnickou kapacitu nasměrovat tam kam je potřeba a včas.

Zdravý člověk, který má dost sil aby samostatně vyhledal zdravotnické zařízení zpravidla není v akutním stavu a opačně. Tento efekt vede  k přetěžování systému zdravými a jejich expozici v rizikovém prostředí.

Naopak nemocní se sníženou možností mobility, nebo komunikace se obzvlášť v režimu přetíženosti nedostanou k potřebné péči.

Biometrické senzory by nabízely napojení  na centralizované monitorovací pracoviště, které by vyhodnocovalo stav a to by mohlo efektivně rozdělovat kapacitu systému podle stavu pacienta a ne podle průbojnosti pacienta.

Domácí odběr a expertní testování

Domácí odběrové sady

Pro některé typy infekcí, při nedostupnosti jednorázových testů je možnost použít specializované sety pro domácí odběr biologického materiálu a po vložení do specializovaných transportních boxu jejich odeslání do odborné laboratoře.

Přepravní boxy na biologický materiál

Využití specializovaných odběrových sad a boxy pro transport biohazard materiálů je zásadní pro bezpečnou přepravu takových vzorků přepravní službou, která pak může takový materiál převzít bez ohrožení personálu  manipulujícího  se zásilkami.

Všechny z popsaných metod a jejích volné kombinace by jednoznačně pomohly při vypořádání se s epidemiemi a pandemiemi ve kterých je „social distancing“ klíčovým prvkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *