Montáže automatizovaných desinfekčních systémů.

Montáže a údržba automatizovaných desinfekčních systémů.

Montáže automatizovaných desinfekčních systémů.

Desinfekční systém uv germicidni lampy
Automatický desinfekční systém uv germicidni lampy

 Zajistíme dodávku, montáž a údržbu automatizovaných desinfekčních systémů a systémů hygienické prevence.

Montujeme a instalujeme desinfekci objektu, nebo definovaných prostor  automatickými systémy.

Tyto systémy je možné instalovat i pro manuální ovládaní, ale to zvyšuje riziko nesprávného nebo zdraví ohrožujícího použití.

Desinfekční, Sterilizační, Monitorovací, Zabezpečovací a Ochranné systémy jejich montáž revize a údržba

Ideální je kombinace a spojení se zabezpečovacím zařízeni s inteligentním řízením nebo systémem domácí nebo průmyslové automatizace.

Možné jsou i jednoduché jednotky jištěné pohybovými senzory.

a.      Účinné desinfekční systémy na bázi nezávislého UV světelného rozvodů.

Jedním z principů automatizované desinfekce je UV světlo. Jeho velkou výhodou je že je lze kombinovat i jako ozónový zářič. A je snadno automatizovatelné a není závislé na lidském faktoru . Nepotřebuje doplňovat žádné náplně , Jeho provoz je téměř bez nákladový,

Nevýhodou je ze exposici kůže nebo oči je zdraví škodlivá, tato nevýhoda se ale dá eliminovat vhodnou implementaci do automatického nebo chytrého systému řízení.

V malých prostorech a minimalistických instalacích postačí k automatizaci pohybové čidlo.

Je to nechemická desinfekce která nezanechává chuť ani pach . Pokud uv světlo emituje ozon jsou nároky na automatizaci nebo proškolení personálu vyšší.

Ozon je zdravý škodlivý. Ale je silně cítit takže proškolená osoba i při poruše automatizace nebude v prostoru setrvávat. Ozon se sám odbourá v radu hodin dle koncentrace.

Ozonová desinfekce má velkou výhodu v tom že jako nejsilnější oxidant je velmi účinná a proniká i do stínu.

Uv světlo desinfikuje jen povrchy přímo nasvícené.

Je třeba brát v potaz ze UVc světlo podobně jako sluneční světlo degraduje některé materiály a barvy.

Kam se hodí kam se nehodí skvěle se hodí do potravinářských a zdravotnických provozu do supermarketu, škol, školek tělocvičen sportovišť bazénu.

b.     Ozonové výrobníky a jejich automatizace do klimatizačních jednotek.

c.      Uv a ozonové proti bakteriálně a protivirové desinfekční systémy.

2.     Strojní desinfekce. Jednorázová desinfekce za použití desinfekčního mlhového difuzéru.

Na zvýšenou poptávku po desinfekci vnitřních prostor, výtahy, východy, průchody je vhodné použít vysokovýkonný difuzér – mlhovač .

Tento vysoko výkonný mllhovač muže pracovat ve dvou základních principech-variantách elektrický a benzínový.

Benzínový se lépe hodí pro otevřené prostory a je použitelný jak na desinfekci tak i proti hmyzu s insekticidní náplní.

Benzínový má velkou výhodu že je mobilní a při svém výkonu zvládne ošetřit obrovské plochy a prostory za krátký čas. Hodí se do nádražních a letištních hal, výstavních hal, stanic dopravy, zastávek metra autobusu. Pro insekticidní použití pak skleníky sady, vinice .

Jeho hlavní nevýhodou je ze spodiny ze spalování benzínu jdou také do desinfikovaného prostorů .

Nicméně prostory by v průběhu mlhová ní měli být prázdné a hodinu po aplikaci by se měli řádně vyvětrat .

Druhou možností je elektrický poháněný mlhovač ten nevypouští žádné spaliny ale je nutné ho připojit do elektrické sítě, a právě manipulace s kabelem je velkou nevýhodou tohoto řešení, nicméně pro ultra čisté, nebo špatně větrané prostory je to možné řešení.